Le Conseil Municipal

 

IMG_2109-300x225

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Cécile Culioli – Merre

M. Jean-Thomas Grégori – Primu aghjuntu

Mme Paolini Carole – Secondu aghjuntu

M. Paul Graziani

Mme Michèle Franchi

M. Richard Romani

Mme Marie-Louise Casaccoli

M. Alexandre Cacciaguerra

Mme Laetitia Mattei

M. Dominique Perfetti

Mme Natali Josée